Tập đoàn GDQT Nam Việt ra mắt Tân chủ tịch tại Hội nghị cán bộ, giáo viên nhân viên Quý II năm 2023

Tập đoàn GDQT Nam Việt ra mắt Tân chủ tịch tại Hội nghị cán bộ, giáo viên nhân viên Quý II năm 2023

Ngày 2/4/2023, Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Tập đoàn nhằm báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II, III năm 2023.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn đồng thời tổ chức Lễ ra mắt tân Phó Chủ tịch Tập đoàn - Thầy Nguyễn Đắc Chín. Qua đó, đáp ứng mục tiêu hoàn thiện đội ngũ nhân sự quản lý cấp cao của Tập đoàn, góp phần tạo dựng nền móng vững vàng để tiếp tục chinh phục các cột mốc phát triển mới nhanh chóng và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy trong quý I, nhờ vào sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành, lãnh đạo các cấp; sự quan tâm sâu sát, đầu tư tạo mọi điều kiện tốt nhất của lãnh đạo Tập đoàn; sự kết nối chặt chẽ và hỗ trợ từ phía Ban đại diện cha mẹ học sinh và tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội đồng sư phạm, Trường Nam Việt đã đạt được những thành quả đáng chú ý. Theo đó, xây dựng được chương trình học đổi mới trên cơ sở cung cấp đầy đủ kiến thức và định hướng phát triển năng lực học sinh; đa dạng hoá các hình thức tiếp cận, ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới như dạy học theo dự án, STEAM, dạy học theo trạm,.. tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mở rộng các hoạt động ngoại khoá, hoạt động trải nghiệm.

Song song đó, nhà trường cũng đặt ra các mục tiêu mới trong quý II, quý III. Tại chương trình họp đã triển khai những nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; tăng cường phối hợp giữa các tổ chuyên môn để tổ chức đa dạng các hoạt động tích hợp liên môn. Ngoài ra, Chủ tịch Tập đoàn cũng sẽ ban hành quy chế thi đua mới để kịp thời động viên những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của Tập đoàn.

==========================
Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt
Trường Mầm non, TiH, THCS, THPT Nam Việt
Hotline: 1900 75 75 75
Website: www.truongnamviet.edu.vn

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT