Thực đơn
THỰC ĐƠN TUẦN  02/10 - 8/10/2023

THỰC ĐƠN TUẦN 02/10 - 8/10/2023

02.10.2023Lượt xem: 35

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…) Thực đơn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thực phẩm, trái cây theo mùa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng và sự ngon miệng cho các em học sinh
Xem thêm
THỰC ĐƠN TUẦN  25/9 - 01/10/2023

THỰC ĐƠN TUẦN 25/9 - 01/10/2023

25.09.2023Lượt xem: 226

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…) Thực đơn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thực phẩm, trái cây theo mùa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng và sự ngon miệng cho các em học sinh
Xem thêm
THỰC ĐƠN TUẦN 18/9 - 24/9/2023

THỰC ĐƠN TUẦN 18/9 - 24/9/2023

15.09.2023Lượt xem: 244

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín  (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…)  Thực đơn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thực phẩm, trái cây theo mùa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng và sự ngon miệng cho các em học sinh
Xem thêm
THỰC ĐƠN TUẦN 11/9 - 17/9/2023

THỰC ĐƠN TUẦN 11/9 - 17/9/2023

09.09.2023Lượt xem: 252

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín  (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…)  Thực đơn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thực phẩm, trái cây theo mùa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng và sự ngon miệng cho các em học sinh
Xem thêm
THỰC ĐƠN TUẦN 04/9 - 10/9/2023

THỰC ĐƠN TUẦN 04/9 - 10/9/2023

04.09.2023Lượt xem: 326

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…) Thực đơn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thực phẩm, trái cây theo mùa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng và sự ngon miệng cho các em học sinh
Xem thêm
THỰC ĐƠN TUẦN 28/8 - 03/9/2023

THỰC ĐƠN TUẦN 28/8 - 03/9/2023

28.08.2023Lượt xem: 366

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín  (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…)  Thực đơn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thực phẩm, trái cây theo mùa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng và sự ngon miệng cho các em học sinh
Xem thêm
THỰC ĐƠN TUẦN 21/8 - 27/8/2023

THỰC ĐƠN TUẦN 21/8 - 27/8/2023

28.08.2023Lượt xem: 223

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín  (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…)  Thực đơn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thực phẩm, trái cây theo mùa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng và sự ngon miệng cho các em học sinh
Xem thêm
THỰC ĐƠN TUẦN 14/8 - 20/8/2023

THỰC ĐƠN TUẦN 14/8 - 20/8/2023

28.08.2023Lượt xem: 166

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín  (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…)  Thực đơn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thực phẩm, trái cây theo mùa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng và sự ngon miệng cho các em học sinh
Xem thêm
Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT