Thực đơn
THỰC ĐƠN TUẦN 15/04 - 21/04/2024

THỰC ĐƠN TUẦN 15/04 - 21/04/2024

13.04.2024Lượt xem: 101

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…)
Xem thêm
THỰC ĐƠN TUẦN 8/04 - 14/04/2024

THỰC ĐƠN TUẦN 8/04 - 14/04/2024

06.04.2024Lượt xem: 237

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…)
Xem thêm
THỰC ĐƠN TUẦN 01/04 - 07/04/2024

THỰC ĐƠN TUẦN 01/04 - 07/04/2024

29.03.2024Lượt xem: 280

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…)
Xem thêm
THỰC ĐƠN TUẦN 25/03 - 31/03/2024

THỰC ĐƠN TUẦN 25/03 - 31/03/2024

25.03.2024Lượt xem: 353

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…)
Xem thêm
THỰC ĐƠN TUẦN 18/03 - 24/03/2024

THỰC ĐƠN TUẦN 18/03 - 24/03/2024

15.03.2024Lượt xem: 395

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…)
Xem thêm
THỰC ĐƠN TUẦN 11/03 - 17/03/2024

THỰC ĐƠN TUẦN 11/03 - 17/03/2024

08.03.2024Lượt xem: 425

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…)
Xem thêm
THỰC ĐƠN TUẦN 04/03 - 10/03/2024

THỰC ĐƠN TUẦN 04/03 - 10/03/2024

02.03.2024Lượt xem: 429

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…)
Xem thêm
      THỰC  ĐƠN  TUẦN 4 26/02 - 03/03/2024

THỰC ĐƠN TUẦN 4 26/02 - 03/03/2024

24.02.2024Lượt xem: 576

Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt cam kết 100% thực phẩm sạch, tươi ngon, nguồn gốc rõ ràng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với chứng từ đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín (Siêu thị, Vissan, Ba Huân…)
Xem thêm
Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT