Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuyên môn năm học 2022 - 2023

  

   Nhằm tổng kết các hoạt động năm học 2021-2022, triển khai công tác chuyên môn, phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2022-2023, theo chỉ đạo của Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn, ngày 27/08/2022, Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuyên môn cùng với các thầy cô Trưởng - Phó Khoa của tất cả các khoa chuyên môn toàn trường.

 

Cuộc họp chuyên môn theo sự chỉ đạo của Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn

 

     Tại cuộc họp, các thầy cô lần lượt báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyên môn, những thành tích đạt được và những khó khăn còn tồn tại. Từ đó nêu ra các giải pháp, đề xuất để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

 

 

     

 

     

 

     

Các thầy cô lần lượt báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyên môn 

 

     Về phía Ban Giám Hiệu đã ghi nhận, đánh giá kết quả báo cáo của các tổ chuyên môn. Đồng thời đưa ra phương hướng, chỉ tiêu về dạy và học. Bên cạnh đó, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nâng cao chất lượng thực hiện công tác chuyên môn trong thời gian sắp tới.

 

   

Ban Giám Hiệu đã ghi nhận, đánh giá kết quả báo cáo của các tổ chuyên môn.

 

===========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT