Sinh hoạt chuyên đề : “Nhớ về người chiến sĩ”

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ : “Nhớ về người chiến sĩ”

 

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những nỗi đau thương, mất mát để lại cho đất nước và dân tộc Việt Nam vô cùng to lớn và không có gì bù đắp hết. Sự hy sinh quên mình của những người lính trong chiến trận là niềm kiêu hãnh, là sứ mệnh thiêng liêng đối với Tổ quốc.

 

Dù chiến tranh hay hòa bình, dù lính biên phòng hay hải quân, ở đâu cũng thế, trong hoàn cảnh nào cũng vì nhân dân quên mình.

 

Mỗi người dân Việt Nam hôm nay luôn hướng về các anh với lòng biết ơn sâu sắc. Và đó cũng chính là nội dung chuyên đề: “Nhớ về người chiến sĩ” tại cơ sở 2 và cơ sở 6-7 hôm nay.

 

 

 

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT