TĐ GDQT Nam Việt tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm năm học 2022 - 2023 ( Cơ sở 2,3,4 )

 

Sáng ngày 29-10, Tập đoàn GDQT Nam Việt đã tổ chức thành công Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm năm học 2022-2023 với sự tham gia của quý vị phụ huynh có con em đang theo học tại Cơ sở 2, Cơ sở 3 và Cơ sở 4 Trường Nam Việt.

 

 

Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm năm học 2022-2023 với sự tham gia của quý phụ huynh có con học tại Cơ sở 2, Cơ sở 3 và Cơ sở 4 Trường Nam Việt

 

 

Dưới sự chủ trì của Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn, cuộc họp đã giới thiệu cụ thể chương trình học tập, các hoạt động ngoại khoá đa dạng, phương pháp học tập đổi mới và tiêu chí xếp loại, đánh giá học sinh trong năm học mới 2022-2023. Tại đây, nhà trường cũng nhấn mạnh phương châm giáo dục không chỉ tập trung vào việc học ở lớp, mà còn chú trọng phát triển kỹ năng sống và kiến thức thực tiễn, hướng đến sự phát triển toàn diện.

 

 

    

Cuộc họp dưới sự chủ trì của Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn

 

 

Trãi qua 2 giờ làm việc trong không khí cởi mở, sẵn sàng lắng nghe những ý kiến xây dựng của quý phụ huynh, Đại hội cha mẹ học sinh đã diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó góp phần thắt chặt cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh trong việc cùng nhau giáo dục, phát triển thế hệ tương lai.

 

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

   

 

    

Nhà trường luôn sẵn sàng lắng nghe những ý kiến xây dựng của quý phụ huynh trong việc cùng nhau giáo dục, phát triển thế hệ tương lai

 

 

===========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường Mầm non, TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT