TĐ GDQT Nam Việt tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm học 2022 - 2023

Chiều ngày 10/12/2022, Tập đoàn GDQT Nam Việt đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai kế hoạch, Ký kết Thoả ước lao động tập thể năm học 2022-2023. Tham gia Hội nghị có đồng chí Lưu Thiên Đức - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Ngành giáo dục Tp.Hồ Chí Minh, các thành viên Ban lãnh đạo, Ban giám sát, Ban Chấp hành Công đoàn Nam Việt cùng hơn 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại Tập đoàn.

 

Tập đoàn GDQT Nam Việt đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động

 

Năm 2022, nhờ định hướng chiến lược phù hợp và sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban lãnh đạo Tập đoàn cùng với những nỗ lực của toàn thể người lao động, Tập đoàn GDQT Nam Việt đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Hội nghị Đại biểu Người lao động là hoạt động có ý nghĩa, nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được hiểu, và được tham gia ý kiến những vấn đề liên quan đến định hướng phát triển của Tập đoàn và các quyền, lợi ích, nghĩa vụ của chính người lao động.

 

    

Ký kết Thoả ước lao động tập thể năm học 2022-2023

 

Tại hội nghị, ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Tập đoàn cũng bày tỏ quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời khẳng định lợi ích của Tập đoàn chính là lợi ích của người lao động, do đó mỗi người lao động cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tập đoàn. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Tập đoàn cũng sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, chăm lo và hỗ trợ mọi điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm công tác, nâng cao chất lượng công việc của mình.

 

Đồng chí Lưu Thiên Đức - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Ngành giáo dục Tp.Hồ Chí Minh tham dự hội nghị.

 

 

     

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Tập đoàn cũng bày tỏ quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra

 

===========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường Mầm non, TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT