Thực hành thí nghiệm hóa học của Học sinh tại trường THCS, THPT Nam Việt

Trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng bộ môn nói riêng. Việc cải tiến phương pháp dạy học là một nhân tố quan trọng, bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, việc phát huy tính tích cực của học sinh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi vì giáo dục phải được tiến hành trên cơ sở tự nhận thức, tự hành động, việc khơi dậy phát triển ý thức, năng lực tư duy, bồi dưỡng phương pháp tự học là con đường phát triển tối ưu của giáo dục. Cũng như trong học tập các bộ môn vật lý, Sinh học, Hóa học… lại càng cần phát triển năng lực tích cực và kỹ năng vào các hoạt động trong cuộc sống gia đình và cộng đồng.

Trong khuôn khổ nhà trường phổ thông, Trường THCS, THPT Nam Việt tạo điều kiện tốt về trang thiết bị thực hành làm các thí nghiệm Vật lí, Hóa học…nhằm có tác dụng to lớn trong việc phát triển nhận thức của học sinh, giúp các em quen dần với phương pháp nghiên cứu khoa học, các em tập quan sát và nhanh chóng làm quen với những dụng cụ và thiết bị dùng trong đời sống và sản xuất. Sau đây là số hình ảnh thí nghiệm hóa học của Học sinh.

                                             Các em Học sinh quan sát thí nghiệm

                                     Giáo viên hướng dẫn các em thao tác thực hành

                                         Ghi chép các hiện tượng hóa học sãy ra

                                          Làm bài thu hoạch sau khi thực hành 

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT