SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ : Tuyên truyền, phòng chống HIV/ AIDS. CS1 - CS5

Đại dịch HIV/AIDS là một mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khỏe của con người, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển về kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự và an toàn xã hội, đe dọa sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia trên thế giới.

 

Ai cũng biết HIV/AIDS là căn bệnh nguy hiểm nhưng không phải ai cũng hiểu đúng và nhận thức đầy đủ, dẫn đến việc số ca mắt HIV/AIDS vẫn không ngừng tăng lên, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh, sinh viên.

 

Chuyên đề "Tuyên truyền, phòng chống HIV/AIDS" được tổ chức tại Cơ sở 1 và Cơ sở 5 Trường Nam Việt sáng hôm nay đã kịp thời đưa những kiến thức cần thiết về căn bệnh thế kỉ đến với các em học sinh. Đồng thời, lan toả thông điệp: "Để phòng, chống HIV/AIDS, mỗi người hãy sống có trách nhiệm với sức khoẻ, sự an toàn của chính mình, gia đình, cộng đồng và xã hội!"

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

   

 

   

 

    

 

    

 

    

 

    

 

===========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường Mầm non, TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT