QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020 CHO TẬP ĐOÀN NAM VIỆT

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM vừa ra quyết định mới nhất về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho Trường THCS - THPT Nam Việt năm học 2019-2020. 
Năm học 2019-2020 Tập Đoàn GDQT Nam Việt xây mới đưa vào hoạt động 70 phòng học chuẩn Quốc Tế, tiếp nhận học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. 

 

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT