QUY TRÌNH ĐƯA RƯỚC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ NAM VIỆT

Quy Trình đưa rước học sinh trường Tiểu Học Quốc Tế Nam Việt

Đảm bảo ản toàn, chấm vân tay, điểm danh tại lớp, điểm danh ra về, kiểm tra điểm danh các em trước khi lên xe và xuống xe, liên hệ phụ huynh khi các em không đến trường hoặc vắng bất thường.

Là nơi chọn lựa để giáo dục và đặt niềm tin tưởng cho phụ huynh.
Xin liên hệ:
TRƯỜNG TIÊU HỌC QUỐC TẾ NAM VIỆT
153 Tân Thới Nhất 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 TP. HCM

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT