Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chúc mừng các đồng chí Tân Ban Chấp hành Đoàn Trường THCS – THPT Nam Việt nhiệm kỳ 2021 - 2022

Ngày 16.4, thực hiện Kế hoạch số 144-KH/ĐTN-BTC của Ban Thường vụ Quận Đoàn Tân Phú, được sự chấp thuận của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường THCS–THPT Nam Việt, Đoàn Trường THCS–THPT Nam Việt lại chương trình Đại hội đã Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2021 đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2021-2022.

 

Tại chương trình Đại hội đã Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2021 đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2021-2022. Tại đây, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Trường THCS–THPT nhiệm kỳ 2021–2022.

 

Chúc mừng các đồng chí Tân Ban Chấp Hành, Tân Bí thư Đoàn trường THCS-THPT Nam Việt. Các đồng chí chính là những Đoàn viên tiêu biểu, có năng lực, sức trẻ. Chúc các đồng chí luôn giữ vững nhiệt huyết, để thúc đẩy phong trào của Đoàn Trường ngày càng gặt hái thêm nhiều thành công, thắng lợi hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT