Tổ bảo vệ Nam Việt – Đảm bảo môi trường an toàn và thân thiện.

Tổ bảo vệ Nam Việt Đảm bảo môi trường an toàn và thân thiện.

 

Đến với Trường liên cấp Nam Việt, phụ huynh và học sinh đều ấn tượng với tác phong chuyên nghiệp, thân thiện và nhiệt tình của đội ngũ nhân viên, từ bảo vệ đến khối văn phòng.

 

Nhằm phân công nhiệm vụ cho năm học mới, đồng thời nhắc nhở, động viên nhân viên bảo vệ phát huy tinh thần làm việc, ngày 10.5.2022, Tập đoàn GDQT Nam Việt đã tổ chức cuộc họp toàn Tổ Bảo vệ.

 

Theo đó, cuộc họp đưa ra quy định cụ thể về quy trình hướng dẫn phụ huynh, học sinh, khách đến trường làm việc để đảm bảo an ninh. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về thái độ hòa nhã, cởi mở để xây dựng môi trường sư phạm thân thiện - một trong những nguyên tắc quan trọng hàng đầu tại Tập đoàn.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT