Tiết thực hành Sinh học 10 về chủ đề Một số hiện tượng về Enzyme

Tiết thực hành Sinh học 10 về chủ đề Một số hiện tượng về Enzyme được thực hiện thông qua quá trình quan sát, đặt vấn đề, đưa ra phán đoán, thực hiện thí nghiệm và kết luận. Cụ thể, các bước thực hiện. 
Quan sát hiện tượng: Học sinh cùng giáo viên thực hiện các hoạt động quan sát và tìm hiểu về các hiện tượng về Enzyme, bao gồm tính chất, cấu trúc, và chức năng.
Đặt vấn đề: Dựa trên quan sát, các học sinh đặt ra các câu hỏi liên quan đến tính chất, cấu trúc, và chức năng của Enzyme để đưa ra các giả thuyết và phán đoán.
Tiến hành thí nghiệm: Các học sinh tiến hành các thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết và phán đoán của mình. Các hoạt động thực hành bao gồm thử nghiệm sinh hóa để xác định tính chất của Enzyme, nghiên cứu hiệu ứng của các yếu tố về nhiệt độ, pH, và hàm lượng Enzyme trên hoạt động của Enzyme.
Kết luận: Các học sinh đánh giá kết quả thực nghiệm, kết luận về tính chất, cấu trúc, và chức năng của Enzyme, đồng thời đưa ra ý kiến của mình và chia sẻ với nhóm để đưa ra các bước tiếp theo.

Qua quá trình thực hành này, các học sinh đã có cơ hội thực hành và trau dồi kỹ năng nghiên cứu khoa học, đồng thời cũng tăng cường kiến thức và hiểu biết về Enzyme, một chủ đề quan trọng trong bộ môn Sinh học.

==========================
Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt
Trường Mầm non, TiH, THCS, THPT Nam Việt
Hotline: 1900 75 75 75
Website: www.truongnamviet.edu.vn 

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT