Tiết học thí nghiệm thực hành giúp bộ môn Sinh học trở nên hấp dẫn hơn

 

 

        Sinh học là bộ môn gắn liền với các hoạt động thực hành và quan sát thực tế. Thông qua các thí nghiệm trực quan có thể giúp học sinh nhận thấy sự gần gũi, thiết thực của môn học và dễ dàng tiếp thu kiến thức.

 

 

 

 

 

 

        Trải nghiệm giờ học môn Sinh học tại Trường Nam Việt với nội dung thực hành Mổ cá, giúp các em nhận dạng được một số nội quan của cá trên mẫu mổ, từ đó phân tích vai trò của các cơ quan trong đời sống của cá.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Thông qua các tiết học, các em được hình thành và phát triển kĩ năng thực hành, phân tích, sử dụng các công cụ và phương pháp thí nghiệm, đồng thời khắc sâu nội dung, kiến thức của mỗi bài học.

 

 

 

 

Ban Truyền Thông          

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT