TĐGDQT Nam Việt họp phụ huynh khối 10 " Tư vấn chọn tổ hợp môn học theo định hướng nghề nghiệp "

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chương trình giáo dục phổ thông mới, chia làm hai giai đoạn gồm: giáo dục cơ bản (lớp 1 đến 9) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (lớp 10 đến 12). Năm học 2022-2023, chương trình chính thức được áp dụng đối với bậc phổ thông.

 

Để mỗi phụ huynh, học sinh lớp 10 đều hiểu rõ về chương trình giáo dục mới, lựa chọn tổ hợp môn học, chuyên đề học tập phù hợp, ngày 19&20/8/2022, Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức chương trình Họp Phụ huynh khối lớp 10 các cơ sở với nội dung: “Tư vấn chọn tổ hợp môn học theo định hướng nghề nghiệp”

 

chương trình giáo dục mới theo hình thức tổ hợp đã và đang là mối quan tâm của xã hội, nhà trường, các em học sinh và đặc biệt là quý phụ huynh. Buổi họp đã kịp thời cung cấp những thông tin cần thiết, đồng thời giải đáp băn khoăn, trăn trở của quý bậc phụ huynh Nam Việt, từ đó đưa ra những định hướng nghề nghiệp phù hợp cho các em học sinh ngay từ bậc học THPT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT