Tập đoàn tổ chức cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7,8.

Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7,8 năm học  mới 2022 – 2023.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn GDQT Nam Việt, sáng ngày 08/07/2022, Tập đoàn tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Hội đồng Quản trị, Hội đồng điều hành nhà trường triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7,8.

 

 

 

Cuộc họp đã thống nhất một số nội dung về công tác nhân sự, đổi mới công tác quản lý, điều hành; công tác tuyển sinh và hoạt động Hè tại các các cơ sở. Đồng thời đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường trong  năm học 2022-2023.

 

 

 

===========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT