Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt ủng hộ Quỹ vì người nghèo Quận 12 vượt qua đại dịch Covid

         Xuất phát từ mục đích san sẻ bớt một phần khó khăn cho cộng đồng, hỗ trợ các hộ dân khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngày 21.06, Tập đoàn GDQT Nam Việt đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Quận 12 phần quà bằng tiền mặt với giá trị 50 triệu.

        Hành động thiết thực trên nhằm hưởng ứng chủ trương, chính sách nhân văn chia sẻ cùng cộng đồng “Không để ai bị bỏ lại phía sau” theo lời kêu gọi của Thủ Tướng chính phủ. Qua đó, Tập đoàn khẳng định trách nhiệm với xã hội, và cam kết đồng hành cùng nhà nước trong các chiến dịch vì cộng đồng trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

 

Ban Truyền Thông         

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT