Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt - Hỗ trợ người lao động vượt qua Covid

         Để kịp thời động viên, chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tập đoàn GDQT Nam Việt đã tổ chức hỗ trợ cho toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn.

         Những phần quà bằng tiền mặt dành cho người lao động được chia thành hai đợt. Đợt 1 với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng đã được trao vào sáng nay, ngày 07.06.2021. Cán bộ, nhân viên đến nhận quà được sát khuẩn tại Buồng sát khuẩn tự động và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

         Chính sách nhân văn, hỗ trợ kịp thời chính là hành động thiết thực nhất, thay cho lời động viên toàn thể người lao động, đồng lòng cùng cả nước vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Qua đó, cũng cho thấy được sự quan tâm to lớn từ phía lãnh đạo đối với mỗi cán bộ nhân viên Tập đoàn.

Ban Truyền Thông       

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT