Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày 08/10/2022, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đại hội diễn ra dưới sự chủ trì của Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn và quý thầy, cô trong Hội đồng Quản trị, Ban giám sát, Ban Kiểm soát, đặc biệt là sự có mặt của hơn 90% thành viên cổ đông Tập đoàn_những người luôn đồng hành cùng với sự phát triển của Tập đoàn trong nhiều năm qua.

 

Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

Tại Đại hội, Ban Kiểm soát Tập đoàn đã báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2021, 2022; phương hướng hoạt động năm 2023 và những năm tiếp theo. Theo báo cáo đánh giá, mặc dù phải trải qua rất nhiều khó khăn tác động, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19, nhưng năm 2021 Tập đoàn vẫn duy trì tốt hoạt động và đạt được nhiều kết quả vượt bậc trong năm 2022, lĩnh vực kinh doanh, quy mô trường lớp và cấp bậc giáo dục được mở rộng; thương hiệu, vị thế, sức ảnh hưởng của Tập đoàn ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, Tập đoàn GDQT Nam Việt còn chú trọng tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng và đã có nhiều đóng góp lớn cho xã hội…

 

 

Với những kết quả đạt được, Tập đoàn đã nhận được sự tín nhiệm của hầu hết Cổ đông, được Đảng và Nhà nước tặng nhiều bằng khen, giấy khen các loại,  đặc biệt năm 2022 Tập đoàn vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những cống hiến to lớn của Tập đoàn dành cho cộng đồng.

Với định hướng chiến lược mở rộng quy mô hoạt động, Tập đoàn GDQT Nam Việt hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu, uy tín của mình trong nước và quốc tế.

Với tinh thần đoàn kết, hầu hết cổ đông Tập đoàn đã thống nhất cao với kết quả và định hướng chiến lược của Tập đoàn; thống nhất thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ, Quy chế Tập đoàn.

Thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã một lần nữa khẳng định: Con thuyền Nam Việt sẽ đủ lực vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục chinh phục những bến bờ mới, hướng đến thực hiện sứ mệnh to lớn "Nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt"

 

 

      

 

      

 

       

 

       

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

==========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT