Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp Giáo viên Quản nhiệm, Giáo viên Chủ nhiệm toàn trường

Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp Giáo viên Quản nhiệm, Giáo viên Chủ nhiệm toàn trường

 

Công tác quản lý học sinh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Chiều 19.3, được sự chỉ đạo từ Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn, nhà trường đã tổ chức cuộc họp Giáo viên Quản nhiệm, Giáo viên Chủ nhiệm 8 cơ sở để triển khai công tác quản lý học sinh toàn trường.

 

Thầy Huỳnh Hùng Cường - Phó Chủ tịch Tập đoàn, Phó hiệu trưởng nhà trường chủ trì cuộc họp

 

Dưới sự chủ trì của thầy Huỳnh Hùng Cường - Phó Chủ tịch Tập đoàn, Phó hiệu trưởng nhà trường, cuộc họp đồng thời phổ biến công việc, phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho HKII và giai đoạn cuối năm học, đảm bảo xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, để mỗi em học sinh được phát triển trong môi trường tốt nhất.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT