Tập đoàn GDQT Nam Việt – Thay đổi cơ chế vận hành để không ngừng thay đổi

Trước những yêu cầu trong việc đổi mới, sáng tạo, nâng cao công tác chuyên môn năm học mới 2022-2023, Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp các thành viên trong Hội đồng điều hành, Ban giám hiệu, Trưởng đại diện và Tổng quản nhiệm các cơ sở chiều ngày 12/7.

 

  

Cuộc họp bao gồm Hội đồng điều hành, Ban giám hiệu, Trưởng đại diện và Tổng quản nhiệm các cơ sở 

 

Cuộc họp đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra phương hướng đổi mới trong năm học tới. Qua ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Tập đoàn cũng đưa ra những thay đổi trong cơ chế vận hành, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, công tác quản lý học sinh cũng như đẩy mạnh các phong trào hoạt động của nhà trường trong thời gian sắp tới. 

                                         

  

 

  

Tập đoàn cũng đưa ra những thay đổi trong cơ chế vận hành, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác quản lý học sinh 

 

 

===========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT