Sinh hoạt chuyên đề : “Nhớ về người chiến sĩ” ( phần 2 )

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ : “ Nhớ về người chiến sĩ”(phần 2)

 

Được sống trong một thế giới hoà bình, tự do, ta trân quý vô cùng công ơn của những người chiến sỹ đã hy sinh hết mình trong lịch sử dân tộc, và cả những chiến sỹ vẫn đang ngày đêm âm thầm thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn vững chắc độc lập, chủ quyền dân tộc.

 

Là thế hệ trẻ, tương lai của Đất nước, học sinh Nam Việt luôn biết ơn những thế hệ đi trước, trân trọng thành quả mà cha ông dùng xương máu để đổi lấy. Kết thúc chuyên đề là lời hứa của các em sẽ phấn đấu học tập thật tốt, tiếp nối truyền thống chiến đấu quên mình bằng cách “chiến đấu dũng cảm” trong thời bình để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT