Sinh hoạt chuyên đề : “Mãi nhớ ơn người” ( Phần 2 )

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

“MÃI NHỚ ƠN NGƯỜI” ( Phần 2 )

 

Sáng nay,chuyên đề “Nhớ mãi ơn Người - Hồ Chí Minh” tiếp tục được tổ chức tại CS1 và CS4 Trường Nam Việt. Tại đây, các em có cơ hội cùng nhau tìm hiểu về tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 Cuộc đời và sự nghiệp của Bác chính là biểu tượng sáng ngời của sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao, hết lòng vì Tổ quốc, nhân dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; sống giản dị, gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân.

 

Người chính là vị cha già kính yêu của dân tộc, vị lãnh tụ tài ba, danh nhân văn hóa thế giới - Là tấm gương sáng ngời để mỗi người dân Việt Nam các thế hệ noi theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT