SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ :“ Mái ấm gia đình “ (CS2-4, CS6-7)

“Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc”

 

Trong cuộc đời, người ta có thể đi đến nhiều nơi nhưng duy nhất chỉ có một nơi để trở về đó chính là gia đình.

 

Đó cũng chính là ý nghĩa của chương trình sinh hoạt chuyên đề hôm nay tại Trường TiH, THCS, THPT Nam Việt mang tên: Mái ấm gia đình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT