SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ : " Học tập tốt - Lao động tốt " CS 2,3,4 - CS 6,7

“Học tập tốt” là quá trình chăm chỉ, cần cù tìm hiểu kiến thức mới và biết vận dụng kiến thức ấy vào cuộc sống hằng ngày. "Kỷ luật tốt" là lối sống tốt đẹp hướng đến sự rèn luyện tinh thần và sự kiên nhẫn trong việc thực hiện mục tiêu. Kỷ luật tạo ra sự tự chủ hành vi, nhận thức và phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân.

 

Kỷ luật và học tập luôn đồng hành và bổ trợ cho nhau. Một học sinh chăm ngoan trong học tập và có ý thức kỷ luật tốt chắc chắn sẽ đạt được thành quả xứng đáng, trở thành một người tài giỏi và đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường Mầm non, TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT