Sinh hoạt Chuyên đề “Hoà bình - Hữu nghị”

 

 

         Chúng ta đang ở trong những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước cùng hướng về kỷ niệm Ngày 30-4 - Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập. Nhân dân ta vô cùng trân quý nền hoà bình hiện có, để thể hiện rõ tinh thần đó, tại chương trình chào cờ đầu tuần, Trường TiH, THCS, THPT Nam Việt tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Hoà bình - Hữu nghị”.

 

 

 

 

 

         Để xây dựng nền hoà bình, tinh thần hữu nghị, tôn trọng, hợp tác, thân thiện giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và phát triển là điều vô cùng cần thiết. Hoà bình cần phải có đối với mỗi con người, gia đình, cộng đồng, dân tộc và cả nhân loại. Thế giới có hoà bình thì mới đảm bảo cho sự tiến bộ và phát triển của con người.

 

 

 

 

 

 

         Từ xưa đến nay dân tộc Việt Nam luôn có tinh thần đoàn kết gắn bó để cùng gìn giữ hòa bình và xây dựng đất nước. Tiếp nối truyền thống đó, các hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế của Việt Nam trong những năm gần đây luôn được đẩy mạnh.

 

 

 

 

 

 

 

         Kết thúc chương trình sinh hoạt chuyên đề “Hoà bình - Hữu nghị” là thông điệp ý nghĩa, kêu gọi thanh niên thế hệ mới, học sinh Nam Việt cần tăng cường học ngoại ngữ, tăng cường hiểu biết về văn hóa các quốc gia trên thế giới, tiên phong trong việc hội nhập với bạn bè quốc tế để cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình hữu nghị và hợp tác lẫn nhau.

 

 

 

 

Ban Truyền Thông              

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT