“Sinh hoạt chuyên đề” “Chung tay vì Môi trường”

   “Sinh hoạt chuyên đề”

“Chung tay vì Môi trường”

 

Môi trường hiện là một trong những vấn đề nóng, thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng.

 

Trẻ em - những thế hệ tương lai cũng cần tìm hiểu và cùng chung tay hành động, đóng góp những ý tưởng, sáng kiến, thông điệp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 

Đến với chuyên đề “Bảo vệ môi trường” tại CS2 và CS6,7 Trường Nam Việt để cùng lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ trong các hoạt động bảo vệ hành tinh xanh bạn nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=============================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT