Nam Việt – Tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập đoàn GDQT Nam Việt – Tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Chào mừng Sinh nhật Bác Hồ kính yêu, Tập đoàn GDQT Nam Việt càng thêm tự hào khi nhận được Giấy khen với những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn.

 

Giấy khen tập thể CB-CNV Tập đoàn GDQT Nam Việt 

 

Dịp này, cô giáo Phạm Thị Hạnh - Đoàn viên Công đoàn cơ sở Nam Việt cũng vinh dự nhận được Giấy khen Cá nhân tiêu biểu tại Hội nghị tuyên dương thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Hóc Môn giai đoạn 19.5.2021 - 19.5.2022.

 

 

Cô giáo Phạm Thị Hạnh - Đoàn viên Công đoàn cơ sở Nam Việt vinh dự nhận được Giấy khen Cá nhân tiêu biểu

 

Sự ghi nhận trên chính là nguồn khích lệ to lớn đối với Công đoàn Nam Việt. Một lần nữa chúc mừng thành tích đạt được của Tập đoàn và cá nhân cô Phạm Thị Hạnh - tấm gương sáng để tập thể cùng học tập, phấn đấu tiếp tục gặt hái những thành tích to lớn hơn.

 

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT