Hoạt động sáng tạo mô hình robot, con rối tại Trường Tiểu học Nam Việt.

Phát huy tư duy sáng tạo của học sinh thông qua hoạt động sáng tạo mô hình robot, con rối tại Trường Tiểu học Nam Việt.

 

Đến với hoạt động làm các mô hình robot, con rối tại Trường Tiểu học Nam Việt, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều những thành phẩm đầy sáng tạo của các bạn học sinh.

 

Những tác phẩm thể hiện sự khéo léo và tư duy sáng tạo của các em học sinh tiểu học

 

Thông qua hoạt động được Nhà trường tổ chức, học sinh đã được tự do thực hành, phát triển ý tưởng của bản thân, được vui chơi, vừa tiếp thu tri thức về toán học, mỹ thuật,.. vừa rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay.

 

Các tác phẩm được hoàn thành

 

 Với mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, Tập đoàn GDQT Nam Việt luôn hướng đến sự tích cực, chủ động của học sinh trong các hoạt động giáo dục, để các em tự tìm tòi những kiến thức mới, từ đó mỗi tiết học trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

 

 

 

 

Niềm vui của các em khi hoàn thành tác phẩm do mình sáng tạo ra

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT