Cô Trương Mỹ Hoa thăm, làm việc cùng Tập đoàn GDQT Nam Việt nhân dịp Trường tuyển sinh năm học mới.

Sáng ngày 13/7/2022, tại Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, đoàn công tác do cô Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Chủ tịch “Quỹ học bổng Vừ A Dính” đến thăm, làm việc cùng Tập đoàn nhân dịp tuyển sinh năm học mới 2022-2023. Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt trực tiếp tiếp đón và làm việc cùng đoàn công tác.

 

  

 

Cô Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCNVN đến thăm, làm việc cùng Tập đoàn

 

Tại buổi làm việc cùng Tập đoàn, cô Trương Mỹ Hoa đã đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn GDQG Nam Việt đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và đối với “Quỹ học bổng Vừ A Dính” nói riêng trong những năm qua. Việc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt và cá nhân thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc, đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu trong việc đầu tư nguồn nhân lực trẻ cho miền núi, dân tộc và vùng biển đảo là minh chứng thiết thực nhất cho những đóng góp của Tập đoàn trong những năm qua.

 

  

 

Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt trực tiếp tiếp đón và làm việc cùng đoàn công tác

 

Trong năm học 2022-2023, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt sẽ tiếp tục nhận 17 em học sinh là con em của biển đảo và đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc chương trình học bổng Vừ A Dính vào ăn học miễn phí tại các cơ sở của tập đoàn, nâng tổng số học sinh thuộc Quỹ học bổng này lên 84 em đang theo học. Các em học sinh này đã và đang được Tập đoàn nuôi dưỡng và ăn học miễn phí trong vòng 7 năm (từ năm lớp 6 đến lớp 12), qua đó, góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, ở những vùng biên giới, hải đảo xa xôi của đất nước, để các chiến sĩ yên tâm bám biển, bám đảo, giữ bình yên cho tổ quốc.

 

  

 

Trong năm học 2022-2023, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt sẽ tiếp tục nhận 17 em học sinh là con em của biển đảo và đồng bào các dân tộc thiểu số 

 

===========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Copyright © 2019 TRUONG TIEU HOC NAM VIET All rights reserved.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM VIỆT